top of page

Departament Strategii Ryzyka

Miejsce: Warszawa
Liczba miejsc stażowych: 1
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Okres trwania stażu: 2 miesiące z możliwością przedłużenia
Preferowane kierunki studiów: finanse, bankowość, zarządzanie, ekonomia

 

Opis zadań: wsparcie realizacji zadań w Departamencie Strategii Ryzyka, praca z analizą danych i modelowaniem zjawisk ekonomicznych


Wymagania: wysokie umiejętności analityczne, chęć poznania zagadnienia dotyczącego zarządzania ryzykiem w banku, zainteresowania modelowaniem zjawisk ekonomicznych,
posługiwanie się językiem SQL, mile widziane R CRAN, SAS, posługiwanie się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym ko
munikację oraz korzystanie z opracowań
branżowych

Departament Produktów dla Klienta
Indywidualnego

Miejsce: Warszawa
Liczba miejsc stażowych: 1
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Okres trwania stażu: 2 miesiące z możliwością przedłużenia
Preferowane kierunki studiów: finanse, bankowość, zarządzanie, ekonomia


Opis zadań: wsparcie realizacji zadań w Departamencie Produktów KI, praca w tworzeniu
regulacji wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie obsługi produktów dla klienta
detalicznego, udział w budowaniu innowacyjnej oferty dla klienta detalicznego


Wymagania: umiejętności analityczne i zainteresowanie branżą finansową, zainteresowania
dotyczące tworzenia i zarządzania ofertą produktową w banku, szybkość uczenia i nastawienie
na rozwój, zainteresowania dotyczące budowaniem rozwiązań produktowych i procesowych,
opracowywaniem dokumentacji produktowej, posługuje się językiem angielskim na poziomie
umożliwiającym korzystanie z opracowań branżowych

bottom of page