top of page

ENEA S.A.

Cel stażu

 • Nabycie praktycznych umiejętności.

 • Weryfikowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej  wyniesionej ze studiów.

 • Gromadzenie doświadczeń w organizowaniu samodzielnej pracy.

 • Praktyczne zapoznanie się z procesami zachodzącymi w codziennym funkcjonowaniu Firmy.

 • Zapoznanie się z całokształtem pracy danej jednostki organizacyjnej.

 

Rozwijane kompetencje w trakcie realizacji stażu

 • Poznanie specyfiki pracy w środowisku zawodowym.

 • Zapoznanie z procesami i dokumentacją.

 • Zapoznanie z praktycznym zastosowaniem przepisów  wewnętrznych regulacji w codziennej pracy.

 • Budowanie odpowiedzialności za realizowanie powierzanych zadań.

 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i współpracy.

 • Umiejętności adaptacji i wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z efektywną organizacją pracy.

 • Umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, inicjatywa i samodzielność. 

 

Dodatkowe informacje

 • Stażysta będzie uczestniczył w rzeczywistych projektach pracodawcy

 • Stażysta będzie otrzymywał samodzielne zadania do realizacji przy wsparciu opiekuna stażu

enea.png

OFERTA STAŻY W OBSZARACH BIZNESOWYCH

Obszar biznesowy – Audyt i Kontrola

Miejsce stażu Poznań

Liczba miejsc stażowych: 1-3

Data rozpoczęcia stażu: 01.06 lub 01.07.2022

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Okres trwania stażu: 3 miesiące

Preferowane kierunki studiów: ekonomia, prawo, energetyka

 

Opis zadań

 • Zapoznanie ze strukturą organizacyjną firmy (1. m-c).

 • Zapoznanie się z funkcjonowaniem firmy oraz wykorzystywanymi narzędziami (1. m-c).

 • Wsparcie i udział w przeprowadzaniu audytów wraz z przygotowywaniem dokumentów i raportów z audytów (1.-2. m-c).

 • Wsparcie i udział w przeprowadzaniu kontroli planowanych i  pozaplanowych, w tym sporządzanie dokumentacji z kontroli wewnętrznych (3. m-c.).

enea.png

WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ PRACODAWCĘ

Kompetencje

 • Skrupulatność, dokładność

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Łatwość przyswajania wiedzy

 • Biegła obsługa komputera

Znajomość programów komputerowych

 • Microsoft Office (Word, Excel)

bottom of page