top of page

Program stażowy „Dobra Kariera” – to program dla młodych profesjonalistów - studentów i absolwentów (do 30 roku życia). To priorytetowy projekt naszego Instytutu, a zarazem inicjatywa bardzo istotna z perspektywy rozwoju gospodarki narodowej i wykorzystywania przez nią jednego z kluczowych elementów, jakim jest ludzki potencjał intelektualny i zdolność selekcji oraz kształcenia profesjonalnej elity. Program jest objęty patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych i spółki objęte jego nadzorem, wchodzą do oferty stażowej. Oferujemy minimum 2 miesięczny (w okresie czerwiec-wrzesień), płatny (3500 zł brutto/mc) staż połączony z mentoringiem. Docelowo, chcemy zatrzymać najlepszych na dłużej :-).

bottom of page