top of page

Dział Regulacji Unii Europejskiej i Spraw Międzynarodowych Departament Regulacji i Spraw Międzynarodowych

PGNiG.png

Miejsce praktyk: Warszawa

Data rozpoczęcia praktyk: lipiec-wrzesień 2022 r.

Okres trwania praktyk3 miesiące

Opis Działu

Wybrane zadania realizowane przez Dział:

  • monitorowanie zmian w unijnym i międzynarodowym otoczeniu prawno-regulacyjnym (w tym Fit for 55 czy nowy Pakiet Gazowy),

  • udział w unijnych procesach legislacyjnych istotnych z perspektywy działalności Grupy PGNiG (głównie w sektorze gazu i elektroenergetyki),

  • śledzenie aktualnej sytuacji międzynarodowej pod kątem jej wpływu na prowadzoną działalność,

  • doradztwo na rzecz innych jednostek w PGNiG w zakresie prawa unijnego i międzynarodowego,

  • współpraca z organami administracji w zakresie współpracy międzynarodowej,

  • budowanie relacji międzynarodowych z zagranicznymi podmiotami,

  • promowanie stanowisk PGNiG na poziomie unijnym i międzynarodowym - m.in. w organizacjach branżowych.

 

Zakres obowiązków praktykanta

Do zakresu obowiązków będzie należało:

  • wsparcie procesu przygotowania stanowisk legislacyjnych i materiałów tezowych dot. strategicznych projektów legislacyjnych (Fit for 55, Pakiet Gazowy),

  • opracowywanie materiałów tezowych dotyczących obszaru współpracy międzynarodowej,

  • monitorowanie sytuacji międzynarodowej i jej wpływu na działalność spółki.

Umiejętności, które praktykant nabędzie podczas praktyki

Formułowanie wniosków, mapowanie kwestii problemowych, komunikatywność, rozwój umiejętności językowych oraz analizy tekstu prawnego, funkcjonowanie w anglojęzycznym obiegu informacyjnym, oficjalna korespondencja, wiedza w zakresie procesu decyzyjnego UE, polityki energetycznej UE,  międzynarodowych uwarunkowań funkcjonowania sektora gazu ziemnego

Preferowany kierunek / specjalizacja i rok studiów Kandydata

Prawo/ekonomia/stosunki międzynarodowe/europeistyka
V rok studiów

Wymagania wobec kandydata (umiejętności, cechy, kompetencje itp.)

Czytanie ze zrozumieniem tekstów w języku polskim i angielskim, komunikatywność (formułowanie  stanowisk w sposób czytelny), chęć zdobywania nowej wiedzy, ogólne zainteresowanie sytuacją międzynarodową oraz sektorem energetyczno-gazowym

 

Znajomość języków obcych
Język angielski - B2

 

Znajomość programów/aplikacji komputerowych

Pakiet MS Office

bottom of page