top of page

Dlaczego przystąpili Państwo do programu Dobra Kariera, realizowanego przez Instytut Staszica?

Chcemy dać młodym ludziom możliwość dobrego startu. W dużej organizacji można się wiele nauczyć, ale przede wszystkim jest sporo możliwości rozwoju. Wierzę, że potencjał kandydatów i kandydatek z programu Dobra Kariera jest wysoki i obie strony skorzystają z tej współpracy. Nasze wcześniejsze doświadczenia pokazują, że stażyści często zostają z nami na dłużej.

Kogo w tej chwili poszukuje sektor bankowy?

Potrzeby są różne. W cenie na pewno są eksperci, specjaliści w swojej dziedzinie, czy to w sprzedaży czy w IT. Niemniej jednak zauważa się otwartość na osoby, które chcą rozpocząć swoją drogę zawodową w bankowości, niezależnie czy są świeżo po studiach, czy np. przebranżowiły się.

 

Jakie kompetencje będą potrzebne w bankowości w przyszłości?

Nie rozgraniczałbym tylko na „w bankowości”, raczej na kompetencje przyszłości pracowników tzw. białych kołnierzyków. Ostatnie dwa lata pokazały, jak ważne są takie umiejętności jak praca w stresie, w niepewności i w stale zmieniających się warunkach. Takie kompetencje będą doceniane przez pracodawców.

Na pewno ważne są kompetencje cyfrowe, czyli sprawne dobieranie odpowiednich narzędzi cyfrowych, umiejętność przetwarzania i posługiwania się zdobytymi informacjami. Oprócz tego kompetencje miękkie takie jak np. efektywna komunikacja oraz inteligencja społeczna, ponieważ żadna digitalizacja, żadna automatyzacja nie zastąpi współpracy między ludźmi czy budowania relacji.

To, co również będzie doceniane przez pracodawców to tzw. otwarty umysł – chęć odświeżania i nabywania wiedzy.

Co czeka na stażystów w Alior Banku?

Na pewno mogą spodziewać się ciekawych zadań oraz wspierających kolegów, którzy chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Będą mogli poznać dwa obszary bardzo charakterystyczne dla bankowości – strategię ryzyka oraz tworzenie produktów dla klienta indywidualnego. Chciałbym, żeby każdy stażysta zobaczył, jak funkcjonuje bank i żeby odnalazł w nim miejsce dla siebie.

Co zrobić, żeby jak najlepiej wykorzystać okres stażu?

Staż daje możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego, nabycia lub utrwalenia wiedzy. Absolwenci mogą sprawdzić swoje kompetencje w praktyce, co więcej ocenić, czy dobrą drogę zawodową wybrali. Staże nie tylko są sprawdzeniem własnych umiejętności, podczas stażu można nauczyć się umiejętności miękkich takich jak np. praca w zespole, komunikatywność, otwartość na informacje zwrotne. Stażysta uczy się budowania relacji z przełożonym, z innymi pracownikami, z klientami- ta etykieta biznesowa bardzo przydaje się w życiu zawodowym. Warto podejść do stażu w odpowiedzialny, zaangażowany sposób, bo staż jest szansą na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego a także jeśli stażysta spełnił oczekiwania firmy – propozycję pracy.

Czy w obliczu obecnej sytuacji jesteście otwarci na kandydatów z Ukrainy?

Oczywiście. Potrzeba wsparcia osób z Ukrainy jest ogromna i nie pozostajemy na to obojętni. Oprócz inicjatyw, które podjęliśmy wobec Ukraińców jako naszych klientów, przygotowaliśmy dla nich także oferty pracy.

Czy wyróżnia się Alior Bank na tle konkurencji?

Jesteśmy pracodawcą oferującym stabilne zatrudnienie, istniejemy ponad 10 lat, mamy ugruntowaną pozycję na rynku, ale nadal się rozwijamy. Nie jesteśmy zwykłym bankiem, ale firmą technologiczną z licencją bankową. Poza tym jesteśmy bankiem lokalnym, dzięki czemu mamy wpływ na to, co tworzymy i wdrażamy, a nasze rozwiązania biorą się z pomysłów naszych pracowników. Nasi menedżerowie mają dużą swobodę działania, ale – dla równowagi – też twarde wskaźniki, z których są rozliczani.

Na koniec zapytam: jak pracuje się w Alior Banku?

Alior Bank to przede wszystkim ludzie – otwarci, pełni pomysłów, działający zwinnie. Nasze ostatnie badanie zaangażowana pokazało, że pracownicy bardzo cenią sobie atmosferę w pracy oraz ludzi, z którymi pracują. Bardzo mnie to cieszy, gdyż zespołowość jest jedną z naszych czterech wartości.

Rozmawiał Radosław Konieczny

Żródło: https://instytutstaszica.org/2022/05/05/otwarty-umysl-i-kompetencje-doceniane-nie-tylko-w-bankowosci/

bottom of page